Zpráva ze školení FMEA

Na operaci šopování


(to je ten povlak na povrchu)

jsme si vysvětlili, co je to kvalitní výrobek: určili jsme kritické znaky a kritické vady

Vysvětlili jsme si rozdíl mezi kontrolami výrobku a kontrolami procesu: kontrolami procesu negarantujeme kvalitu výrobku, ale regulujeme kvalitu výrobku

Vysvětlili jsme si základní strukturu kontrolního plánu a jaký je rozdíl mezi regulací a plánem reakce.

Vysvětlili jsme si, jaký je rozdíl mezi vyrobenou a vykontrolovanou kvalitou.
Přiznal jsem, že existují i podvodné kontrolní technologie, které mají za cíl kamuflovat nekvalitní výrobu: Kontrola prvního kusu a namátková kontrola umí dodat vadnou výrobu s atestem.

Udělali jsme si kontrolní plán pro šopování: na kritické znaky jsme předepsali SPC, na kritické vady jsme předepsali 100%-ní kontrolu

Na našem kontrolním plánu jsou dva netradiční sloupečky:
PROČ: psali jsme do něj důsledky, co se stane, když danou vadu pošleme k zákazníkům
ZÁRUKA: jakou záruku dává námi předepsaná kontrola

Vysvětlili jsme si teorii FMEA, upozornil jsem na manažerské problémy, které způsobují, že FMEA nepůsobí jako prevence chyb a problémů s kvalitou.

Na šopování jsme si ukázali souvislost mezi kontrolním plánem a FMEA

Jako nejkritičtější vada v našem příkladu vyšel olej ve struktuře. Jako nápravné opatření jsme navrhli doplnění kontrolního plánu.

Vysvětlili jsme si kritéria pro hodnocení Významu, Výskytu a Odhalení.

Vysvětlili jsme si rozdíl mezi FMEA a FTA

Jak je vidět i z fotodokumentace, školení bylo přínosné a zajímavé. Chtěl bych poděkovat všem účastníkům za aktivní spolupráci.

Ing. Jiří Chaloupka