Služby s přidanou hodnotou

Chcete zavést SPC na některý kritický znak výrobku?

 • Vyberte členy týmu.
 • Provedeme školení týmu, aby všichni chápali všechny potřebné souvislosti. Pro školení dodám originály písemných podkladů a poprosím o jejich namnožení pro všechny účastníky.
 • Druhý den budeme konzultovat nad vašimi výrobky a procesy. Budeme měřit, zpracovávat data do histogramu, počítat indexy způsobilosti procesu a příslušné regulační meze. Budeme připravovat regulační zásahy v případě, že regulační charakteristika vyběhne mimo regulační meze.

Chcete zavést statistickou přejímku na některou kritickou vadu výrobku?

 • Vyberte členy týmu.
 • Provedeme školení týmu, aby všichni chápali všechny potřebné souvislosti. Pro školení dodám originály písemných podkladů a poprosím o jejich namnožení pro všechny účastníky.
 • Druhý den budeme konzultovat nad vašimi výrobky a procesy. Budeme chystat příslušné přejímací plány. Připravovat metodiku odběru, řešit regulační zásahy v případě, že přejímka nevyjde.

Chcete poctivý kontrolní plán?

 • Vyberte členy týmu.
 • Provedeme školení týmu, aby všichni chápali všechny potřebné souvislosti. Pro školení dodám originály písemných podkladů a poprosím o jejich namnožení pro všechny účastníky.
 • Druhý den budeme analyzovat vámi vybraný výrobek. Co jsou kritické znaky a kritické vady. Kde a kdo je bude kontrolovat? Které vycházejí, a můžeme využít statistickou kontrolu? Které nevycházejí, a musíme je kontrolovat 100%-ní kontrolou.

Chcete poctivou FMEA?

 • Vyberte členy týmu.
 • Provedeme školení týmu, aby všichni chápali všechny potřebné souvislosti. Pro školení dodám originály písemných podkladů a poprosím o jejich namnožení pro všechny účastníky.
 • Druhý den budeme konzultovat nad vašimi výrobky a procesy. Možná, že nestihneme celou analýzu, alespoň vám pomohu začít. Pohlídáme, že nedáváte příčiny do vad, že nehodnotíte Výskyt a Odhalení něčeho jiného.

Chcete pomoci moderovat řešení problému?

 • Vyberte členy týmu.
 • Provedeme školení týmu, aby všichni chápali všechny potřebné souvislosti. Pro školení dodám originály písemných podkladů a poprosím o jejich namnožení pro všechny účastníky.
 • Druhý den budeme analyzovat váš problém na vašem výrobku. Pomocí Ishikawova diagramu budeme hledat možné příčiny a vybírat ty nejpravděpodobnější, pro které připravíme plán nápravných opatření.

Chcete využít DOE?
Chcete pomoci s Poka-Yoke?
Chcete připravit audit výrobku?
Chcete připravit audit pracoviště?

Chcete pomoci se zabezpečováním kvality výrobku v projektech?

 • Vyberte členy týmu.
 • Provedeme školení týmu, aby všichni chápali všechny potřebné souvislosti. Pro školení dodám originály písemných podkladů a poprosím o jejich namnožení pro všechny účastníky.
 • Druhý den budeme připravovat plán kvality pro projekt. Co musíme udělat proto, abychom výrobě předali výrobek a technologii v takovém stavu, aby neznali slovo zmetek, vícepráce a reklamace?

Všechny plány jsou navrženy pouze jako start. Rád bych k vám znovu přijel, zkontroloval přínosy našich opatření a pokračoval v dalším využití na dalších výrobcích a pracovištích.