Rozdíl mezi kontrolami výrobku a procesu

Kontroly výrobku – lze zopakovat na hotovém výrobku
Kontroly procesu – nelze zopakovat na hotovém výrobku, dají se provést jenom při dané operaci

Kritériem kvality procesu je kvalita výrobku!
Vyrábíme v daném procesu kvalitně?
Jestliže vycházejí všechny kritické znaky a kritické vady – ANO.
Jestliže některé kritické znaky nebo kritické vady nevycházejí, je to nelogické říkat, že kvalitně vyrábíme!

Zákazníci od nás kupují výrobky. Zákazníky by mělo zajímat, jak vycházejí a jak kontrolujeme nejvýznamnější parametry výrobků – kritické znaky a kritické vady.
Zákazníci od nás nekupují žádné otáčky, teploty, tlaky, časy … Do těchto kontrol by se nám neměli zákazníci vměšovat.

Kontroly procesu jsou důležité pro dodavatele
Kontroly procesu slouží k regulaci kvality výrobku!

Když kontrolou výrobku zjistíme, že nám nevychází některý kritický znak (kritická vada) jaký regulační zásah provedeme, aby se příslušný kritický znak (kritická vada) vrátil zpět do vyhovujícího stavu? Jaké parametry procesu upravíme a jak?

Regulace výrobku je to největší know-how, které v kvalitě máme
Jestliže neumíte regulovat svoje výrobky, pak není důležité, aby se vyráběly u vás :-( Mohou se vyrábět v Africe, tam také neumí regulovat, ale mnohem levněji než my.