QFD

Quality Function Deployment
Rozpracování požadavků zákazníka

Jsou dva druhy QFD:

 1. QFD konstrukce určuje kritické znaky výrobku,
 2. QFD technologie je záznam, jak a čím se kritické znaky regulují.

QFD konstrukce

 • Do řádků napište požadavky zákazníků na výrobek. Určete Význam požadavků 1 až 10.
 • Do sloupečků napište možné měřitelné parametry výrobku
 • Musíte předpokládat, že jste daný měřitelný parametr zkontrolovali, a že daná kontrola vyšla. Jak je tím dáno splnění daného požadavku zákazníka? Pro určování závislostí využijte např. stupnici 0 až 5:
  • 0. žádná závislost
  • 1. asi nějaká závislost
  • 2. slabá
  • 3. střední
  • 4. silná
  • 5. jistota
 • Které požadavky zákazníka jsou nejvýznamnější? Které měřitelné parametry výrobku hlídají jejich splnění? To jsou kritické znaky výrobku.

QFD - konstrukce

QFD technologie

 • Do řádků napište měřitelné parametry výrobku. Některé z nich jsou kritické.
 • Do sloupečků napište možné kontroly procesu.
  Kontroly výrobku lze zopakovat na hotovém výrobku. Kontroly procesu se dají udělat jen při dané operaci, pak zmizí.
 • Jak daná kontrola procesu ovlivňuje, jestli nám vyjde příslušná kontrola výrobku? Pro určování závislostí využijte např. stupnici 0 až 5:
  • 0. žádná závislost
  • 1. asi nějaká závislost
  • 2. slabá
  • 3. střední
  • 4. silná
  • 5. jistota
 • Nejsilnější závislosti nám radí, co dělat, když nevyjde kontrola výrobku. Které parametry procesu máme upravit? Jak a kterými parametry procesu se regulují kritické znaky výrobku?

QFD - technologie

Ve skutečnosti se v této tabulce vyskytuje mnoho otazníků. Víme, že tam nějaká závislost je, ale nevíme, jak je silná. V tom případě doporučuji využít DOE. Jedním z nejvýznamnějších přínosů DOE je, že nás učí poznat tyto složité závislosti regulovat tyto kritické znaky (kritické vady), které závisí na mnoha parametrech procesu.

Na následujícím obrázku je celý „dům jakosti“. Proč zaznamenáváme okolo základní tabulky (QFD konstrukce) tolik doplňkových informací? Proto abychom určili cíle jakosti pro nový výrobek!
Tento přínos nechápou ti, kteří nechápou rozdíl mezi technickými parametry výrobku, které určují třídu výrobku, a indexy způsobilosti procesu (produktu), které určují kvalitu!
Cílem není navrhnou nové technické parametry pro nový výrobek. Cílem je navrhnout novou kvalitu pro nový výrobek!

QFD - flipchart