Poka – Yoke

Poka – Yoke v japonštině znamená rychlý pokus. Otcem tohoto nástroje kvality je uznávaný Japonský odborník, který spolupracoval s firmou Toyota – pan Shigeo Shingo.

Jestliže nám funguje systém jakosti, všechny procesy jsou stabilní, všechny kritické znaky jsou způsobilé, potom hlavním problémem zůstávají chyby z nepozornosti. Tyto chyby nedělají lidé schválně a jakékoli výzvy a motivace jsou v tomto případě neúčinné.

Shigeo Shingo se svými spolupracovníky vymýšlel opatření, která ZVÝRAZNILA, že došlo k chybě z nepozornosti! Nejčastěji na pracovníka něco zazvonilo, zatroubilo, zasvítilo – POZOR! Vynechal jsi operaci! Namontoval jsi díl obráceně! Namontoval jsi jiný díl (nebo jinam)!

Později se začala realizovat opatření, která znemožňovala chybu z nepozornosti. Např. díl určený pro montáž „nalevo“ nejde zamontovat „napravo“! Pokud nejsou provedeny všechny operace, nelze díl přesunout na jiné pracoviště!

V jedné firmě jsme vymýšleli drobná Poka – Yoke, která měla za cíl zabránit úrazům. Myslím, že podobná myšlenka by mohla předejít i chybám, které by mohly poškodit životní prostředí.

Poka – Yoke je velká zábava pro „velké kluky“, kteří rádi kutí!

Pozor! Nepleťte si 100%-ní kontrolu automatem s Poka – Yoke! Byl jsem v jedné firmě, kde pracovníci Údržby měli k dispozici velký rozpočet na montáž čidel. Jakmile stroj udělal špatně nějakou operaci → dejte tam čidlo. Jakmile byla na výrobku nějaká chyba → dejte tam čidlo! Posléze bylo na stroji tolik čidel, že se začala instalovat čidla na čidla!

Preferujte jednoduchá a nerozbitná opatření! Mimo japonské Poka – Yoke využívejte i německé Trottelwerk, Idiotensicher, Bombenfest!