Metodika zlepšování

Tématem dneška je zlepšování kvality. Když začnete poctivě měřit a kontrolovat, zjistíte, že mnoho kritických znaků a kritických vad výrobku nám nevychází. Kvalitáři by měli spravovat informační systém o kvalitě. Měli by vyhodnocovat priority a iniciovat řešení. Neplýtvejte časem a zdroji na řešení prkotin – jděte po prioritách.

Paretův graf nám pomůže identifikovat menšinu vad, které způsobují většinu ztrát. Pro tyto problémy musíme iniciovat řešitelské týmy.

Chyby při zlepšování:

  • unáhlenost
  • odstraňujeme problém – necháme působit příčiny
  • nedůslednost

Nebuďte unáhlení
Neřešil tento problém už někdy někdo v minulosti? Jestliže ano – dohledejte záznam.
Napište si vývojový diagram procesu, ve kterém se problém vyskytuje. Kde jsou kontroly, které ho mají odhalit a odstranit? Kolik bylo zmetků, víceprací, reklamací?
Vyčíslete problém v korunách (Eurech) – jestliže problém stojí firmu 50 Euro za rok, tak nám žádný manažer 1000 Euro na nápravná opatření nedá – to by byl špatný hospodář. Řešení problému je investice, která se musí vyplatit.

Neodstraňujte problém
Jestliže odstraníte problém a necháte působit příčiny, tak to jenom zkomplikujete.
Lidé velice rádi navrhují velice drahá řešení problému. „Drahé tutovky“ – kupte mi nový stroj …
Srdcem řešení problému je analýza příčin.
Ishikawův diagram pomáhá určit možné příčiny problému. Z nich potom vybereme nejpravděpodobnější příčiny, pro ně navrhneme nápravná opatření.
Nápravná opatření představují vždy práci, čas a peníze navíc!
Jestliže uspěcháte analýzu problému a jeho příčin, je riziko, že tato investice bude zbytečná.

Buďte důslední
Jestliže zrealizujete opatření k nápravě, proveďte analýzu dat, zda opravdu došlo k dostatečnému zlepšení – nejedná se o dočasnou malou odchylku?
Řešení zdokumentujte. Záznam o řešení je pro ty, kteří navrhovali a realizovali opatření úplně zbytečný – oni ho nepotřebují, oni moc dobře vědí, kdo a co dělal. Pro koho je tento záznam? Pro budoucnost – kdyby se tento problém opakoval někdy v budoucnosti.

8D-Report

D1 Tým – zaznamenejte, kdo problém řešil a kdo byl vedoucí týmu
D2 Popis problému – kolik problém stojí měsíčně a ročně
D3 Okamžitá opatření – mohou odstraňovat problém a mohou být neekonomická. Raději se dočasně připravíme o zisk, raději dočasně budeme ve ztrátě – hlavně abychom nepřišli o zákazníka (a o příjmy od něj). Většinou se jedná o dočasná třídění a vícenásobné kontroly.
D4 Hlavní příčiny – udělejte Ishikawův diagram a identifikujte možné příčiny problému. Z nich vyberte nejpravděpodobnější příčiny – zaznamenejte do D4
D5 Navrhovaná opatření – identifikujte možná opatření, která by měla odstranit hlavní příčiny problému. Vyhodnoťte náklady a předpokládanou účinnost a vyberte ta nejlepší.
D6 Zrealizovaná opatření
D7 Opatření zabraňující opakování problému
D8 Ocenění týmu – nepoděkovat těm, kteří pomohli firmě a zákazníkům je velká manažerská chyba

Global 8D

D0 Symptomy – obchodník volá, že zjistil problém u zákazníka. Zákazník ještě nereklamuje.
D0 Nouzová opatření – např. okamžitě prověřit dávku, která je připravena k expedici.
D1 Tým – zaznamenejte, kdo problém řešil a kdo byl vedoucí týmu
D2 Popis problému – kolik problém stojí měsíčně a ročně
D3 Okamžitá opatření – mohou odstraňovat problém a mohou být neekonomická. Raději se dočasně připravíme o zisk, raději dočasně budeme ve ztrátě – hlavně abychom nepřišli o zákazníka (a o příjmy od něj). Většinou se jedná o dočasná třídění a vícenásobné kontroly.
D4 Hlavní příčiny – udělejte Ishikawův diagram a identifikujte možné příčiny problému. Z nich vyberte nejpravděpodobnější příčiny – zaznamenejte do D4
D5 Navrhovaná opatření – identifikujte možná opatření, která by měla odstranit hlavní příčiny problému. Vyhodnoťte náklady a předpokládanou účinnost a vyberte ta nejlepší.
D6 Zrealizovaná opatření
D7 Opatření zabraňující opakování problému – technologická (značení, změna nastavení, nové přípravky …)
D7 Opatření zabraňující opakování problému – systémová (dokumentace, výcvik …)
D8 Ocenění týmu – nepoděkovat těm, kteří pomohli firmě a zákazníkům je velká manažerská chyba.

8D report

Metodika Six Sigma – DMAIC

Define
Kvalitáři musí spravovat informační systém o kvalitě výrobku. Musí vědět co vychází, co nevychází, jaké jsou prioritní problémy s kvalitou, kde máme největší ztráty z nekvality. Nesmíme ztrácet čas, energii a peníze řešením prkotin. Musíme jít po prioritách.

Measure
Základem je poctivý popis problému a procesu, ve které ve problém vyskytuje. Nalezněte všechny záznamy, proveďte analýzu dat. Promyslete, je-li potřeba provést doplňková pozorování a měření.

Analyse
Jedním z hlavních nástrojů Green-Belt a Black-Belt je DOE.

Improve
Teprve tady investujeme práci, čas a peníze navíc. Pokud jsme podcenili a uspěchali předešlé etapy – bude tato investice neúspěšná.

Control
Promyslete, připravte a proveďte opatření zabraňující opakování problému.