Ishikawův diagram

Diagram rybí kostry – fish-bone diagram
Diagram příčin a následků

Postup tvorby:

 1. Vyberte vhodné členy týmu.
 2. Na pravou stranu velkého papíru napište do kroužku problém.
 3. Nakreslete vodorovnou páteř, na kterou připojte základní větve. Na jejich konce napište názvy základních oblastí, ve kterých budeme hledat příčiny. Jestliže analyzujeme problém s kvalitou výrobku, většinou využíváme těchto 6 oblastí:
  • lidé,
  • stroj,
  • materiál,
  • metoda,
  • prostředí,
  • měření.

  Tyto větve nesmí účastníky omezovat, ale inspirovat a slouží moderátorovi k tomu, aby si udržel přehled v záznamech.

 4. Zahajte burzu nápadů. Všechny možné příčiny zapisujte k příslušným základním větvím. Cílem je kvantita!
 5. Skončete teprve, až žádný z účastníků 5 minut nedá nový námět.

Ishikawův diagram