Paretův graf

Proč ho používáme?

  • snadno
  • rychle
  • najít podstatu

Paretův graf - tabulka

Paretův graf - krok 1

Tvorbu Paretova grafu zahájíme tím, že data z tabulky zpracujeme v sestupném pořadí do sloupcového grafu. Nejvyšší počet vykázala vada J, takže první sloupeček je vysoký 12. Druhý nejvyšší četnost vykázaly vady F a I, proto následující dva sloupečky budou vysoké 10 atd. Nejnižší výskyt měly vady A a H, proto jako poslední budou tyto dva sloupečky vysoké 1.

První sloupeček necháme stát a druhý „vytáhneme“ nad něj. Třetí sloupeček „vytáhneme“ nad druhý „vytažený“. Čtvrtý sloupeček „vytáhneme“ nad třetí „vytažený“ atd.

Paretův graf - krok 2

Takto vytvoříme grafický součet výskytu všech vad. Celkový počet vad byl 60.

Ptáme se, které vady představují většinu výskytu. Za většinu považujeme hodnotu okolo 80%. Jestliže 60 je 100% → pak 6 je 10% → 12 je 20% → 60 – 12 = 48 je 80%. Vedeme rovnoběžku ve výšce 48. Tato rovnoběžka nám rozdělí „vytažené“ sloupečky na dvě části. V místě, kde dochází k rozdělení „vytažených“ sloupečků vedeme svislou osu, která nám rozdělí původní sloupečky na dvě části.

První část sloupečků je menšina vad, která představuje většinu výskytu.

V našem případě vady J, F, I, C, D, K představují 80% všech. Jestliže se zaměříme na odstranění těchto vad, potom máme většinu zmetkovitosti odstraněné a vyřešené.

Paretův graf identifikuje menšinu příčin, která způsobuje většinu důsledku (problému). Jestliže vyřešíme tuto menšinu příčin, odstraníme tím většinu problému!

Paretův graf

V jedné firmě jsme do Paretova grafu seřadili všechny zákazníky, a za kolik korun od nás nakoupili. Firma měla za rok asi 1.000 zákazníků. Téměř přesně nám vyšlo, že prvních 20% zákazníků nám zaplatilo 80% všech peněz.

Pokud máme dostatek sloupečků, tak nám vychází Paretovo pravidlo, že 20% příčin způsobuje 80% důsledků – Pravidlo 80 / 20.

Pokud máme málo sloupečků (jako v našem případě), tak toto pravidlo (většinou) nevychází.