Reference


Pán Jiří Chaloupka zabezpečoval po odbornej stránke školenia s témou „Kvalita v automobilovom priemysle“, ktoré boli v období rokov 1997 až 2001 organizované pre vtedy už existujúcich a ale aj budúcich slovenských dodávateľov dielov pre montážne závody koncernu Volkswagen. Školenia boli organizované oddelením nákupu a rozvoja dodávateľov spoločnosti ŠKODA Auto Slovensko a v spolupráci s pánom Jiřím Chaloupkom boli koncipované tak, aby sa povedomie o kvalite dostávalo plošne do celého podniku v čo najkratšom čase.

Jeho ľudský prístup a odborné znalosti zásadným spôsobom pozmenili vnímanie kvality v jednom z najdôležitejších priemyselných odvetví Slovenska, pričom úroveň dodávateľov do automobilového priemyslu významnou mierou ovplyvnil aj rozhodovacie procesy významných investorov do automobilového priemyslu v Slovenskej republike, akými boli PSA (rozhodnutie o investícii v Trnave bolo zverejnené v roku 2002) a KIA (rozhodnutie o investícii v Žiline bolo prijaté v roku 2003).

Počas spolupráce s pánom Jiřím Chaloupkom sme mali možnosť overiť si aj jeho schopnosti ako poradcu v oblasti budovania systémov riadenia kvality, nakoľko sa zúčastnil ako konzultant pri príprave a zavádzaní systému riadenia kvality v spoločnosti ŠKODA Auto Slovensko. Pri svojej poradenskej práci sme ocenili jeho bohaté skúsenosti a hlboké znalosti z budovania a praktického fungovania systémov riadenia kvality v rôznych oblastiach ľudskej činnosti.

Týmto by som sa chcel pánovi Jiřímu Chaloupkovi poďakovať za jeho prácu, ktorú vykonal pre slovenský automobilový priemysel, našu spoločnosť a Slovensko ako také a odporúčam jeho aby aj ostatní použili jeho hlboké znalosti a čerpali z jeho skúsenosti.

Ján Pribula
ŠKODA Auto Slovensko
bývalý splnomocnenec vlády SR pre rozvoj automobilovej výroby


QM105 bylo mé celkem 19-té externí školení a myslím, že mohu srovnávat.

Vaše pojetí školení / výuky bylo pro mne

  • osobité
  • extrémně inspirativní
  • plné dobrých kvalitářských myšlenek

a mohu Vám zcela otevřeně řící, že mezi dosavadními lektory, které jsem poznal není další p. Chaloupka.

Bohužel dnešní doba tak trochu „drtí“ všechny dobré kvalitáře… a je to opravdu BOJ … Tak bojujte dále, děláte to dobře.

Závodský R.