Kontrola 1. kusu je bezcenná

Existuje nějaký kritický znak výrobku, který kdybychom opakovaně měřili, tak vychází pořád stejně? Neexistuje. Všechny kritické znaky všech výrobků vykazují proměnlivost. Proměnlivost je přírodní zákon.

Kontrola 1. kusu vychází z naivního předpokladu, že když vyšel první kus, tak ostatní budou stejně! Kontrola 1. kusu ignoruje proměnlivost.

Jestliže proměnlivost výsledků přesahuje následujícím způsobem přes tolerance:

Kontrola 1. kusu 1

Riziko mimo meze = 4,5% = 45.000 ppm
CP = CPK = 0,67
Pravděpodobnost, že vyjde kontrola 1. kusu je 95,5%.

Jestliže proměnlivost výsledků přesahuje následujícím způsobem přes tolerance:

Kontrola 1. kusu 2

Riziko mimo meze = 2,25% = 22.500 ppm
CP = 2 CPK = 0,67
Pravděpodobnost, že vyjde kontrola 1. kusu je 97,75%.
Stroj je absolutně špatně nastaven, ale pravděpodobnost, že vyjde kontrola prvního kusu je obrovská.
Kdybychom dělali SPC, tak hned první výběr nás upozorní, že je špatně seřízeno (Individuální X nebo Medián by vyšli mimo regulační mez).

Jestliže je v dávce 1% výrobků s prasklinou. Pravděpodobnost, že vyjde kontrola 1. kusu je 99%!
Jestliže je v dávce 40% vadných výrobků. Pravděpodobnost, že vyjde kontrola 1. kusu je 60%! Kdyby nevyšla, tak pravděpodobnost, že vyjde alespoň kontrola 2. kusu je 84%!

Kontrola 1. kusu reaguje pouze na hrubé chyby při nastavení stroje.
Kontrola 1. kusu je levná kontrola, která dokáže uvolnit i nevyhovující dávky!