Indexy způsobilosti měřidla

  1. Měřidlo zkalibrujeme.
  2. Změříme 50x ETALON (stejný kus).
  3. Z naměřených hodnot zpracujeme histogram (POZOR na TVAR).
  4. Vypočítáme XG s pruhem (dále jen XG) a SG.

Základní požadavek:
XG = E (kde E = hodnota etalonu)
SG ≤ 0,15 S (kde S je výběrová směrodatná odchylka procesu (produktu). Pro CP = CPK = 1,67 můžeme dosadit S = T/10).

Vzorce pro indexy způsobilosti měřidla nevyšly v žádné ISO. Zde uvádím vzorečky dle metodiky firmy Ford:

Indexy způsobilosti měřidla

Problém je v tom, že etalon nemusí mít přesný rozměr ve středu tolerancí!

Máme-li např. tolerance TD = 11,2 a TH = 11,3 a pro analýzu způsobilosti měřidla využíváme Etalon o hodnotě E = 10, pak nám po dosazení do těchto vzorců vyjde velké záporné číslo! Proč? Protože XG je mimo střed tolerancí!

Je-li Etalon (z toho plynoucí XG) mimo střed tolerancí, pak musíme provést transformaci XG na střed tolerancí: XG2 = XG – E. Teprve s takto upraveným průměrem nám začnou vzorečky fungovat!

Každé měřidlo (pokud je stabilní) je od někdy způsobilé.

Změřili jsme 50x Etalon. Výsledky dat zaznamenáme do histogramu a posoudíme tvar proměnlivosti. Je-li histogram stabilní a normální, spočítáme XG a SG. Vyšlo nám:
SG = 0,45
Od jaké šířky tolerance T můžeme měřidlo používat, abychom mohli dávat záruku 1 ppm (tj. CP = CPK = 1,67)?

SG = 0,45 = 0,15 x S = 0,15 x T / 10
T = 0,45 x 10 / 0,15 = 30

To platí pouze na předpokladu, že nám vyšlo XG = E. Jestliže XG ≠ E, potom měřidlo „zanáší“ a doporučuji k vypočítané šířce tolerance přičíst kladnou hodnotu rozdílu (XG – E).

Jestliže např. vyjde:
E = 100
XG =100,5
potom toto měřidlo můžeme využít od šířky tolerance T = 30 + 0,5 = 30,5