Indexy způsobilosti procesu (produktu)

Základní přehled záruk a jim odpovídajících CP a CPK

Indexy způsobilosti

Pod CPK = 1 jistě vyrábíme zmetky a kvalitu musíme „vykontrolovat“.
Procenta zmetků jsou „řečí nekvality“.


Nad CPK = 1 začíná filosofie „vyrobené kvality“.
CP a CPK jsou „řečí kvality“. Říkají „jak dobře vyrábíme“.
Jestliže se chcete bavit o kvalitě, musíte se bavit o CP a CPK.

Indexy způsobilosti

Záruka 1 ppm se nedává tak, že vyrobíme 2.000.000 kusů, a z nich jsou 2 zmetky. Záruka 1 ppm se dává tak, že vyrábíme s velkou rezervou na střed tolerancí. Jestliže z dávky náhodně provedeme 100 měření, tak 2/10 šířky tolerance nalevo a 2/10 šířky tolerance napravo nesmíme najít jediný výsledek. Všechny výsledky jsou ukryty v prostředních 6/10 šířky tolerance. Pokud je proměnlivost ukryta s takovými rezervami ve středu tolerancí, riziko, že by vykmitla mimo tolerance je pouze 1ppm.

Indexy způsobilosti


Indexy způsobilosti

(Flipchart verze grafu)

CP, CPK - Indexy způsobilosti procesu

Tento název je matoucí. CP, CPK se neměří a nepočítá pro parametry procesu (teploty, tlaky atd.), ale pro kritické znaky výrobku. Lepší název by byl Indexy způsobilosti produktu.

CP bych zjednodušeně nazval MOŽNOSTI
CP nám říká, jakou záruku bychom dávali, kdybychom proměnlivost vycentrovali ideálně na střed tolerancí.
CP bych zjednodušeně nazval jako „kvalita předvýroby“
CP je tak velké, jak máte kvalifikované pracovníky, dobré stroje, kvalitní materiál, pokročilé technologie, vyhovující prostředí a způsobilá měřidla.
CP je otázka dimenzování, otázka peněz.

CPK bych zjednodušeně nazval VYUŽITÍ MOŽNOSTÍ
CPK nám říká, jakou záruku dáváme!
CPK bych zjednodušeně nazval jako „kvalita výroby“
CPK nikdy nemůže být vyšší než CP. Jinými slovy: výroba nemůže nikdy vyrábět lépe, než jí to předvýroba přichystala.
CPK může být mnohem nižší než CP. Jinými slovy: výroba může vyrábět mnohem hůře, než jí to předvýroba přichystala.
CPK je otázka regulace. Je to know-how.

CPK je důležitější. CPK bezprostředně vypovídá o aktuální dosažené záruce za kvalitu. CP je ideální. Jakou záruku bychom dávali, kdybychom ideálně vycentrovali proces (regulovali).

Záleží na tom, co po vás vyžadují vaši zákazníci. Je nelogické, aby po nás některý zákazník vyžadoval CP, CPK < 1. To by vědomě vyžadoval výrobu zmetků.

Pouze je-li CP, CPK ≥ 1,33 nazýváme proces jako ZPŮSOBILÝ!