Nabídka publikace Jednoduše kvalita

Moje první knížka o mojí práci. Na titulní stránku jsem dal svoji fotku. Ne proto, abych propagoval kult své osobnosti, ale proto, že se jedná o záznam mých školení. Na první stránku jsem dal Gaussovy křivky a indexy způsobilosti procesu, protože ten, kdo chce mluvit o kvalitě výrobku musí mluvit o CP a CPK.

Knížku bych rozdělil do těchto částí:

  • Integrovaný management = kvalita x produktivita x logistika.
  • Kvalita výrobku.
  • Kontrola výrobku měřením – histogram, indexy způsobilosti procesu, SPC.
  • Kontrola výrobku srovnáváním – statistická přejímka srovnáváním.
  • Co to je systém jakosti.
  • Požadavky jednotlivých prvků systému jakosti.
  • Příčiny Potěmkinových vesnic.
  • Rozdíl mezi auditem systému, procesu a výrobku.
  • Zlepšování jakosti – metodika, Ishikawův diagram, Paretův graf, Poka-Yoke.

Knížku jsem si nakonec musel vydat sám (musel jsem si zařídit živnost i pro vydavatelství a nakladatelství). Prodávám ji za 400,- Kč včetně DPH 15%.
Můžete si ji ode mě koupit na kurzech Agentury Ámos ( https://www.agentura-amos.cz/ ).
V případě, že ji chcete poslat, tak připočítáváme poštovné a balné 100,- Kč. Jestliže vám stačí zaslání na dobírku, pošlete pouze svoje jméno a adresu. Součástí dodávky ale není daňový doklad. V případě, že chcete knížku poslat s fakturou, tak prosím připište IČ a DIČ.

publikace Jednoduše kvalita