Kontrolní plán

CO
Nekontrolujte kraviny! Kontrolujte pouze kritické znaky a kritické vady výrobku.
Nemáme nekonečně lidí, času a peněz abychom na výrobku kontrolovali pravidelně všechny možné parametry

ČÍM
Na kritické znaky potřebujeme měřidla (pokud umíme vyrobit kvalitu) nebo kalibry (pokud vyrábíme i zmetky)
Na kritické vady také potřebuje pomůcky – rentgeny, lampy, prášky, lupy …

KDE
Kontrola by měla být co nejblíže místu, kde se daný parametr vyrábí.
Upřímně řečeno, mě Kvalitáři je úplně jedno, kde kontrola je – hlavně aby nechyběla!
Čím dál je kontrola od místa, kde se daný parametr vyrábí, tím větší logistické problémy a ztráty, když zjistíme, že kontrola nevyšla.

KDO
Nejlevnější varianta je dělník.
Žádný dělník, na žádné operaci nesmí valit kusy, ať jsou jakékoli. Musí poznat, jestli to, co vyrobil, je správně nebo špatně. Musí si umět zkontrolovat kvalitu své práce. Ať neplýtvá časem a náklady na kontrolu kravin – ať kontroluje svoje kritické znaky a kritické vady, které se vyrábějí na dané operaci. Jestliže všechny kontroly vyjdou – uvolní výrobky dál. Jestliže některá kontrola nevyjde – okamžitě provádí regulační zásah.
Pouze na speciální kontroly, které vyžadují speciální kvalifikaci nebo jsou časově náročné, najímáme Kontrolory.

JAK
Jestliže je daný kritický znak někdy v toleranci a někdy mimo – poctivá firma musí předepsat 100%-ní kontrolu.
Jestliže je daný kritický znak s dostatečnou rezervou vždy v toleranci – můžeme předepsat SPC.
Jestliže se daná kritická vada někdy vyskytuje – poctivá firma musí předepsat 100%-ní kontrolu.
Jestliže se daná kritická vada nevyskytuje – můžeme předepsat statistickou přejímku srovnáváním.

REGULACE
Kterým parametrem procesu musíme pohnout, když nám kontrola CO (kritického znaku nebo kritické vady) nevyšla, aby další kontrola už vyšla?
Každý kritický znak a každá kritická vada se regulují jinak. Má to být zaznamenáno v QFD procesu i ve FMEA procesu.

PLÁN REAKCE
Není nezbytnou součástí kontrolního plánu.
Co dělat s těmi výrobky, u kterých nevyšla kontrola?
Označit – jak a čím?
Oddělit – kam?
Posoudit – kdo?
Zatímco regulační zásahy jsou individuální a musí být předepsány pro každý kritický znak a každou kritickou vadu zvlášť – plán reakce může být předepsán jednotně pro celé pracoviště v systémové dokumentaci.

Kontrolní plán