Statistická přejímka srovnáváním

Sériové dodávání

Ještě dříve, než začnete využívat tabulku, kterou jsem opsal z ČSN ISO 2859-1 si musíte domluvit:

N – velikost dávky
Co je vada
AQL – přípustná úroveň nejakosti (v %)
Opatření v případě zamítnutí dávky

Tabulka Vám dá přejímací plán:
n – velikost náhodného výběru
Ac – přípustný počet vad

AQL - tabulka 1

Izolované dávky

Ještě dříve, než začnete využívat tabulku, kterou jsem opsal z ČSN ISO 2859-2 si musíte domluvit:

N – velikost dávky
Co je vada
LQ – nepřípustná úroveň nejakosti (v %)
Opatření v případě zamítnutí dávky

Tabulka Vám dá přejímací plán:
n – velikost náhodného výběru
Ac – přípustný počet vad

AQL - tabulka 2