Školení

Seznam nabízených kurzů

 1. Kontrola výrobku měřením
  Rozdíl mezi vyrobenou a vykontrolovanou kvalitou

 2. Kontrola výrobku srovnáváním
  Rozdíl mezi vyrobenou a vykontrolovanou kvalitou
 3. DOE – Plánování experimentů
  Zlepšování „zadarmo“
 4. Kvalita pro výrobu
  Jak bychom měli spolupracovat, abychom neměli reklamace
 5. Kvalita pro předvýrobu
  Jak bychom měli spolupracovat, abychom neměli zmetky a reklamace
 6. SPC
  Vyrobená kvalita
 7. Statistické metody v kvalitě
 8. Inspektor kvality pro 21. století
  Jak kontrolovat, abychom neměli reklamace a minimalizace zmetků.
 9. Inženýr kvality pro 21. století
  Jak předepsat kontroly, abychom neměli reklamace a minimalizace zmetků.
 10. Kvalita jako konkurenční výhoda
  Neprodáváme levné výrobky!
 11. Motivace ke kvalitě
  Prémie za kvalitu
 12. Kvalita pro zakázkovou výrobu
  Vyrobená kvalita v zakázkové výrobě

Název kurzu
Kontrola výrobku měřením
Rozdíl mezi vyrobenou a vykontrolovanou kvalitou

Rozsah
1 den

Obsah kurzu
Řada lidí si představuje pojem vyrobená kvalita tak, že se výrobek nemusí kontrolovat.
Některé firmy, pod heslem vyrobená kvalita, ruší kontroly.
To je velký omyl!
Na výrobku všechny kontroly MUSÍ BÝT!
Když daný znak neumíte vyrobit, musíte hledat vadné, musíte „vykontrolovat“ kvalitu.
Když daný znak umíte vyrobit dobře, musíte kontrolou potvrdit, že je dobrý, garantovat „vyrobenou“ kvalitu.
Jestliže kontrolujeme na výrobku správné znaky správně, zákazník nepotřebuje vstupní kontrolu a nemáme reklamace.

Program
- Význam kvality v dnešním podnikatelském prostředí.
- Co to je kvalitní výrobek.
- Rozdíl mezi kontrolami výrobku a procesu.
- Proměnlivost, histogram, STABILITA.
- Rozdíl mezi vyrobenou a vykontrolovanou kvalitou.
- Indexy způsobilosti procesu.
- Úvod do SPC měřením.

Pro koho je kurz určen
Kurz je určen všem, kteří nemají čas. Během jednoho dne si vysvětlíme základní pojmy z teorie kontroly výrobku měřením.
Kurz je určen všem, kteří kontrolují výrobky měřením a chtějí se chlubit vyrobenou kvalitou.
Kurz je určen všem, kteří chtějí zrušit vstupní kontrolu.


Název kurzu

Kontrola výrobku srovnáváním
Rozdíl mezi vyrobenou a vykontrolovanou kvalitou

Rozsah

1 den

Obsah kurzu

Řada lidí si představuje pojem vyrobená kvalita tak, že se výrobek nemusí kontrolovat.
Některé firmy, pod heslem vyrobená kvalita, ruší kontroly.
To je velký omyl!
Na výrobku všechny kontroly MUSÍ BÝT!
Když výrobek neumíte vyrobit bez vad, musíte hledat vadné, musíte „vykontrolovat“ kvalitu.
Když daný výrobek umíte vyrobit dobře, musíte kontrolou potvrdit, že je dobrý, garantovat „vyrobenou“ kvalitu.
Jestliže kontrolujeme na výrobku správné vady správně, zákazník nepotřebuje vstupní kontrolu a nemáme reklamace.

Program

- Význam kvality v dnešním podnikatelském prostředí.
- Co to je kvalitní výrobek.
- Rozdíl mezi kontrolami výrobku a procesu.
- Úvod do statistické přejímky srovnáváním.
- Účinnost 100%ní kontroly člověkem a automatem.
- Poka Yoke

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen všem, kteří nemají čas. Během jednoho dne si vysvětlíme základní pojmy z teorie kontroly výrobku srovnáváním.
Kurz je určen všem, kteří kontrolují výrobky srovnáváním a chtějí se chlubit, že na výrobku nejsou vady, vyrobenou kvalitou.
Kurz je určen všem, kteří chtějí zrušit vstupní kontrolu.


Název kurzu

DOE – Plánování experimentů
Zlepšování „zadarmo“

Rozsah

1 den

Obsah kurzu

DOE je nástroj zlepšování.
DOE je nástroj, který můžeme využít, když usilujeme o odstranění reklamací, zmetků, oprav, přepracování.
DOE studuje závislosti mezi parametry výrobku a procesu.
Kdo zná závislosti mezi parametry výrobku a procesu – umí regulovat.
Ideální by bylo využití DOE v projektech.
DOE je jeden z hlavních trumfů, kterým pomáhají GreenBelti a BalckBelti zlepšovat kvalitu.
GreenBelt a BlackBelt by měl vyhledávat příležitosti k využití DOE.

Program

- Význam kvality v dnešním podnikatelském prostředí.
- Co to je kvalitní výrobek.
- Rozdíl mezi kontrolami výrobku a procesu.
- Bodový, korelační diagram
- DOE, Taguchiho přístup
- PROČ DOE děláme?
- Co je na DOE nejnáročnější?
- Příklady.

Pro koho je kurz určen

- Inženýry kvality,
- Inspektory kvality,
- Plánovače kvality
- a jejich nadřízené, aby věděli, co od nich mají požadovat.


Název kurzu

Kvalita pro výrobu
Jak bychom měli spolupracovat, abychom neměli reklamace

Rozsah

2 dny

Obsah kurzu

Naším společným zájmem je – NEMÍT REKLAMACE.
Proto musíme na výrobku kontrolovat správné věci, správně.
Když výrobek neumíte vyrobit bez vad, musíte hledat vadné, musíte „vykontrolovat“ kvalitu
Když daný výrobek umíte vyrobit dobře, musíte kontrolou potvrdit, že je dobrý, garantovat „vyrobenou“ kvalitu.
Jestliže kontrolujeme na výrobku správné vady správně, zákazník nepotřebuje vstupní kontrolu a nemáme reklamace.
Musíme společně na výrobku řešit to, co nám nevychází. Minimalizovat zmetky a vícepráce.

Program

- Význam kvality v dnešním podnikatelském prostředí.
- Co to je kvalitní výrobek.
- Rozdíl mezi kontrolami výrobku a procesu.
- Proměnlivost, histogram, STABILITA.
- Rozdíl mezi vyrobenou a vykontrolovanou kvalitou.
- Úvod do SPC měřením.
- Úvod do statistické přejímky srovnáváním.
- Účinnost 100%ní kontroly člověkem a automatem.
- Metodiky a nástroje zlepšování.
- Vývojový diagram.
- Ishikawův diagram, 5x PROČ?
- Paretův graf
- 8D - report

Pro koho je kurz určen

- Předákům, Team Leaderům
- Vedoucím provozů a výroby
- Výrobním ředitelům
- Technologům a Procesním inženýrům


Název kurzu

Kvalita pro předvýrobu
Jak bychom měli spolupracovat, abychom neměli zmetky a reklamace

Rozsah

2 dny

Obsah kurzu

Naším společným zájmem je – minimum zmetků, NEMÍT REKLAMACE.
Proto musíme na výrobku kontrolovat správné věci, správně.
O tom, jestli umíme výrobek vyrobit bez vad se z velké části rozhodlo v projektu.
Cp = kvalita předvýroby
Cpk = kvalita výroby
Když výrobek neumíte vyrobit bez vad, musíte hledat vadné, musíte „vykontrolovat“ kvalitu
Když daný výrobek umíte vyrobit dobře, musíte kontrolou potvrdit, že je dobrý, garantovat „vyrobenou“ kvalitu.
Jestliže kontrolujeme na výrobku správné vady správně, zákazník nepotřebuje vstupní kontrolu a nemáme reklamace.

Program

- Význam kvality v dnešním podnikatelském prostředí.
- Co to je kvalitní výrobek.
- Rozdíl mezi kontrolami výrobku a procesu.
- Proměnlivost, histogram, STABILITA.
- Bodový, korelační diagram, REGULACE.
- Myšlení DOE
- Rozdíl mezi vyrobenou a vykontrolovanou kvalitou.
- Úvod do SPC měřením.
- Úvod do statistické přejímky srovnáváním.
- Účinnost 100%ní kontroly člověkem a automatem.
- Kontrolní plán
- FMEA
- Cíle kvality projektu

Pro koho je kurz určen

- Manažerům projektu
- Plánovačům kvality


Název kurzu

SPC
Vyrobená kvalita

Rozsah

2 dny

Obsah kurzu

Vysvětlíme si rozdíl mezi kontrolou a regulací.
Vysvětlíme si, že nejdůležitější na SPC je REGULACE, když nám kontrola nevychází.
Vysvětlíme si, jak se liší plány reakce.
Jestliže děláme správně SPC, pro daný kritický znak:
- neznáme slovo zmetek,
- neznáme slovo reklamace,
- nepotřebujeme výstupní kontrolu,
- zákazník nepotřebuje vstupní kontrolu.
Každý si z kurzu odnese minimálně jednu připravenou regulační kartu.

Program

- Význam kvality v dnešním podnikatelském prostředí.
- Co to je kvalitní výrobek.
- Rozdíl mezi kontrolami výrobku a procesu.
- Proměnlivost, histogram, STABILITA.
- Rozdíl mezi vyrobenou a vykontrolovanou kvalitou.
- Indexy způsobilosti procesu.
- SPC měřením
- Příklady
- Agenda přirozených regulačních mezí popsaná v ČSN ISO 7870 – 2

Pro koho je kurz určen

- Inženýry kvality,
- Inspektory kvality,
- Plánovače kvality,
- Seřizovače a údržbu
- a jejich nadřízené, aby věděli, co od nich mají požadovat.


Název kurzu

Statistické metody v kvalitě

Rozsah

3 dny

Obsah kurzu

Cílem tohoto kurzu není statistika.
Cílem tohoto kurzu je kvalita. Ukázat si využití statistických nástrojů při zabezpečování a zlepšování kvality.
Využití statistických nástrojů při:
- analýze výsledků kontroly,
- předpisu kontroly,
- odhadu rizika vadného výrobku,
- odhadu počtu vadných, které jsme ve skutečnosti dodali zákazníkům,
- řešení toho, co nám nevychází.

Program

- Význam kvality v dnešním podnikatelském prostředí.
- Co to je kvalitní výrobek.
- Rozdíl mezi kontrolami výrobku a procesu.
- Proměnlivost, histogram, STABILITA.
- Gaussova křivka
- Riziko mimo tolerance
- Základní vlastnosti pravděpodobnosti
- Riziko vadného výrobku
- Rozdíl mezi vyrobenou a vykontrolovanou kvalitou.
- Indexy způsobilosti procesu.
- SPC měřením
- Úvod do statistické přejímky srovnáváním.
- Bodový, korelační diagram
- DOE, Taguchiho přístup
- Riziko vadného výrobku
- SIx Sigma Projekt

Pro koho je kurz určen

- Inženýry kvality,
- Inspektory kvality,
- Plánovače kvality,
- Procesní inženýry
- a jejich nadřízené, aby věděli, co od nich mají požadovat.


Název kurzu

Inspektor kvality pro 21. století
Jak kontrolovat, abychom neměli reklamace a minimalizace zmetků.

Rozsah

3 x 2 dny

Obsah kurzu

Inspektor kvality by měl kontrolovat tak, aby nebyly reklamace (na jím kontrolovaný parametr).
Inspektor kvality by měl pomáhat při analýzách kvality a řešení příčin nekvality. Měl by pomáhat při realizaci opatření pro zlepšování kvality.

Program

- Význam kvality v dnešním podnikatelském prostředí.
- Co to je kvalitní výrobek.
- Rozdíl mezi kontrolami výrobku a procesu.
- Proměnlivost, histogram, STABILITA.
- Rozdíl mezi vyrobenou a vykontrolovanou kvalitou.
- Indexy způsobilosti procesu.
- SPC měřením
- Úvod do statistické přejímky srovnáváním.
- Kontrolní technologie
- Kontrolní plán
- FMEA
- Metodiky a nástroje zlepšování.
- Vývojový diagram.
- Ishikawův diagram, 5x PROČ?
- Paretův graf
- 8D – report
- Závěrečný test

Pro koho je kurz určen

- Inspektory kvality,
- Kontrolory kvality,
- Předáky a Team Leadery
- a jejich nadřízené, aby věděli, co od nich mají požadovat.


Název kurzu

Inženýr kvality pro 21. století
Jak předepsat kontroly, abychom neměli reklamace a minimalizace zmetků.

Rozsah

3 x 3 dny

Obsah kurzu

Inženýr kvality by měl rozumět výrobkům a technologiím firmy.
Inženýr kvality by měl znát a využívat teorii kvality tak, abychom neměli reklamace a minimum zmetků a víceprací.
Snižováním zmetkovitosti zlepšujeme produktivitu.
Inženýr kvality by měl rozumět prvkům systému managementu kvality. Měl by být schopen provádět interní audity systému, procesu i výrobku.

Program

- Význam kvality v dnešním podnikatelském prostředí.
- Co to je kvalitní výrobek.
- Rozdíl mezi kontrolami výrobku a procesu.
- Proměnlivost, histogram, STABILITA.
- Gaussova křivka
- Rozdíl mezi vyrobenou a vykontrolovanou kvalitou.
- Indexy způsobilosti procesu.
- SPC měřením
- Způsobilost stroje a měřidla, GRR
- Úvod do statistické přejímky srovnáváním.
- Bodový, korelační diagram
- DOE, Taguchiho přístup
- Kontrolní plán
- FMEA
- Metodiky a nástroje zlepšování.
- Vývojový diagram.
- Ishikawův diagram, 5x PROČ?
- Paretův graf
- 8D – report
- Systém managementu kvality
- Audity kvality
- Úvod do štíhlé výroby
- Závěrečný test

Pro koho je kurz určen

- Inženýry kvality,
- Techniky kvality,
- Procesní inženýry,
- Manažery kvality.


Název kurzu

Kvalita jako konkurenční výhoda
Neprodáváme levné výrobky!

Rozsah

1 den

Obsah kurzu

Jestliže my máme 1% zmetků a konkurent 5% zmetků. Kdo dodává lepší kvalitu?
Nejspíše konkurent!
Zmetky nejsou cílem kvality, ale produktivity.
Jestliže poctivě snížíme zmetky, tak více prodáme a budeme mít nižší náklady. Zlepší se nám produktivita a výstupní kvalita by měla zůstat STEJNÁ!
Zjistit, kolik reklamací má konkurence je velice těžké a zbytečné.
Reklamace jsou velice falešný informační zdroj. Zákazníci reklamují pouze zlomek toho, co ve skutečnosti dostanou.
Jak se kvalitativně porovnáváme s konkurencí?
V čem jsme lepší než konkurence?
Může být kvalita naše konkurenční výhoda?

Program

- Význam kvality v dnešním podnikatelském prostředí.
- Benchmarking, porovnání s konkurencí
- Obchodní strategie
- Rozdíl mezi kvalitou a třídou výrobku.
- Co to je kvalitní výrobek.
- Rozdíl mezi kontrolami výrobku a procesu.
- Ballanced Score Card.
- Řízení podle cílů.
- Cíle kvality.

Pro koho je kurz určen

- Ředitele
- Majitele
- Představenstvo
- Obchodníky
- Manažery kvality


Název kurzu

Motivace ke kvalitě
Prémie za kvalitu

Rozsah

1 den

Obsah kurzu

To nejhorší, co můžete udělat, je dát pracovníkům prémie za množství a penále za zmetky!
Co udělá každý normální pracovník, který odhalí zmetek? SCHOVÁ HO!
Proč? Za tento kus by nedostal prémii, ale dokonce penále!
Schová ho a hraje s Kontrolou hru, jestli najde uschovaný vadný kus.
To je velice drahá hra:
- Hledáme už nalezený, ale pečlivě uschovaný vadný kus.
- Kdyby pracovník neschovával, tak by tam kontrola možná ani nemusela být.
- Většinu uschovaných kontrola neodhalí. Pracovník vadné neschovává tak, aby se našly.
- Mizí u zákazníků…
Reklamace jsou velice falešný informační zdroj. Zákazníci reklamují pouze zlomek toho, co ve skutečnosti dostanou.
Na co tedy navázat prémie za kvalitu?

Program

- Význam kvality v dnešním podnikatelském prostředí.
- Benchmarking, porovnání s konkurencí
- Obchodní strategie
- Rozdíl mezi kvalitou a třídou výrobku.
- Co to je kvalitní výrobek.
- Rozdíl mezi kontrolami výrobku a procesu.
- Řízení podle cílů,
- Cíle kvality
- Prémie za kvalitu

Pro koho je kurz určen

- Ředitele
- Vedoucí výroby
- Personální ředitele
- Manažery kvality


Název kurzu

Kvalita pro zakázkovou výrobu
Vyrobená kvalita v zakázkové výrobě

Rozsah

1 den

Obsah kurzu

Jaká je výhoda sériové výroby?
Lze třídit!
Když máte 5% kusů s vadou, můžete provést 100%ní kontrolu a prodat 95% dobrých kusů.

Jaká je nevýhoda zakázkové výroby?
Nejde třídit.
Jestliže 5% hřídele má tvrdost mimo tolerance, tak to nejde vytřídit!

Lisovací forma je unikát, vyrobený zakázkově.
Lisovací forma produkuje výlisky.
Je lisovací forma kvalitní, když 5% výlisků má rozměr mimo toleranci?

Program

- Význam kvality v dnešním podnikatelském prostředí.
- Co to je kvalitní výrobek.
- Rozdíl mezi kontrolami výrobku a procesu.
- Proměnlivost, histogram, STABILITA.
- Rozdíl mezi vyrobenou a vykontrolovanou kvalitou.
- Indexy způsobilosti procesu.
- Úvod do SPC měřením.
- Příklady využití SPC v zakázkové výrobě

Pro koho je kurz určen

- Inženýry kvality,
- Techniky kvality,
- Procesní inženýry,
- Manažery kvality firem se zakázkovou výrobou