Školení

 • Dnešní podnikatelské prostředí a kvalita výrobku.
  Základní agitační kurz, pro kohokoliv od vrcholového managementu až po dělníky.
  V roce 2015 nesmíme s kvalitou a kvalitáři bojovat, ale jenom spolupracovat!
  Rozsah 1 den
 • Statistika v kvalitě.
  Můj oblíbený kurz. Rozsah od 1 do 4 dnů. Žádný den není zbytečný. Nabyto informacemi o kvalitě výrobku, kontrolách a zlepšování kvality.
 • Kontrolní plán + FMEA.
  Na Vašem výrobku si vysvětlíme, co to je kvalitní výrobek. Vysvětlíme si, kdy můžeme „za odměnu“ dělat SPC a statistickou přejímku. Navrhneme kontrolní plán. Vysvětlíme si principy FMEA. Zahájíme FMEA procesu, aby si všichni ujasnili, jak spolu souvisí kontrolní plán a FMEA.
 • Zabezpečování kvality před sériovou výrobou.
  Hodně pokrokové téma, pouze pro ty nejlepší, kteří chtějí posunout péči o kvalitu z výroby do předvýrobních etap.
  Rozsah 2 dny.
 • Zlepšování (kvality).
  Metodika a nástroje zlepšování se dají využít i při zlepšování produktivity, logistické výkonnosti atd.
  Rozsah 1 den.
 • Technik kvality. Rozsah 3 x 3 dny.
  Technik kvality má rozumět kvalitě, výrobku, technologii a kontrolním technologiím. Poctivě a podrobně si probereme základní znalosti Technika kvality o kvalitě, kontrolních technologiích a nástroje zlepšování kvality.
  Jak se určují kritické znaky a kritické vady? QFD není jen teorie. Podrobně si vysvětlíme rozdíly mezi způsobilostí procesu, stroje a měřidla. Naučíme se SPC, statistickou přejímku, kontrolní technologie, kontrolní plán. Vysvětlíme si vztah mezi kontrolním plánem, FMEA. Procvičíme si Ishikawův diagram, DOE, 8D Report. Vysvětlíme si i základní pojmy systému jakosti. Závěrečný test ocení znalosti Techniků kvality.
  Je možné i zorganizovat externě pro jednotlivé Techniky kvality (2 x 5 dnů)
  http://www.bidenska.sk