Audit výrobku

Mnohé firmy dělají audit výrobku tak, aby vyhověli požadavkům a potřebám auditorů. Mnohé firmy dělají audit výrobku podle metodiky popsané ve VDA 5.

Není důležité, jak audit výrobku děláte, ale proč ho děláte!

Cíle auditu výrobku

 • Změřit dosaženou úroveň jakosti výrobku
  • očima mimořádně přísného zákazníka,
  • zkontrolovat i nekritické znaky a nekritické vady
  • vyjádřit jedním číslem,
  • určit nejslabší místa výrobku.
 • Kvalitativní porovnání s konkurencí,
  • celkové,
  • naše přednosti a slabiny.
 • Plánování kvality výrobku,
  • jaké úrovně kvality našich výrobků musíme dosáhnout, abychom odolali tlaku konkurence?
 • Motivace pracovníků ke kvalitě,
  • nejlepší kvalitativní prémiový ukazatel!
  • jestliže plníme strategické cíle, naše budoucnost je růžová a máme právo rozdělovat si prémie,
  • jestliže neplníme strategické cíle, naše budoucnost je ohrožena a nemáme právo rozdělovat si prémie!
 • Superkontrola
  • je-li kritický znak mimo tolerance nebo kritická vada → selhaly kontrolní mechanismy → musíme okamžitě zastavit výrobu a všechny výrobky přetřídit!

Při auditu výrobku prověřujeme hotové, zabalené výrobky, připravené k expedici k zákazníkům. Očima mimořádně přísného zákazníka posoudíme dosaženou úroveň jakosti výrobku. Kontroly hlídají pouze kritické znaky a kritické vady. Audit výrobku je mimořádná příležitost posoudit i ty parametry, které se při kontrole nehlídají.

Metodika auditu výrobku se liší od auditu systému jakosti:

Audit výrobku

Nevypisujeme žádné zápisy o neshodách. Pracovníci nemusí písemně navrhovat a realizovat opatření k nápravě atd. Pracovníci se přirozeně snaží získat prémie za kvalitu. Proto je zajímá, kolik získali bodů. Jestliže počet bodů ohrožuje vyplacení prémií za kvalitu, potom se přirozeně zajímají o to, na kterých položkách ztratili většinu bodů.