Analýza vad

Kontrola srovnáváním → výsledkem kontroly je +/-

Možné vady výrobku budeme třídit do následující tabulky podle dvou kritérií. Na svislé ose je význam vady 1 až 10. Čím vyšší číslo, tím významnější vada. Na vodorovné ose je pravděpodobnost výskytu vady. Opět, čím vyšší číslo, tím pravděpodobnější je výskyt vady. (V těchto písemných podkladech je tabulka zjednodušena na 5 x 5 políček. V praxi si vytvořte velkou a poctivou tabulku 10 x 10 políček.)

S hodnocením výskytu bývají potíže, protože všichni mají tendenci se přeceňovat a „tlačí“ se moc doleva! První sloupeček jsem schválně předepsal „Nikdy“, a vždy upozorňuji, že tento sloupeček je rezervovaný pro teoretické vady, které jsme ještě nikdy neviděli.

Analýza vad

Když lidé vyplňují tuto tabulku, tak vždy začínají starými známými vadami, které jsou zpravidla dosti významné, dobře ošetřené a umisťujeme je do pravého horního kvadrantu tabulky. Dosti potíže dělá spodní část tabulky. Nevýznamné vady jsou často přehlíženy a v důsledku toho nejsou tak dobře ošetřeny a vyskytují se spíše v pravém dolním kvadrantu tabulky. Identifikovat i nevýznamné vady je závažný moderátorský úkol!

Stejná vada, vyskytující se na různých místech výrobku, může mít různý význam i výskyt. Buďte pečliví a konkrétní. Např. prasklina pod hlavou je významnější a vyskytuje se častěji než prasklina v hlavě a obě vady jsou umístěny v jiných políčkách tabulky. Často mají i stejné vady jiného rozsahu různý význam a výskyt!
Hotová tabulka musí být úplně plná! Nespokojte se s povrchním vyplněním! Toto není kritika výrobku, toto je seriózní odborný rozbor. Opravdu je Váš výrobek tak jednoduchý, aby na něm bylo jen několik možných vad?

Když je tabulka plná, vyznačíme na ní kritickou úhlopříčku. Poloha úhlopříčky není pevně daná. Umístíme ji tak, aby nad ní byl rozumný počet vad. Vady nad úhlopříčkou nazveme „kritické vady“.