Využití QFD při procesním auditu

Měl jsem školení pro firmu ABC. Měl jsem to štěstí, že jsem mohl školit pracovníky, kteří mají na starost spolupráci s dodavateli.

Neustále jsem jim opakoval, že častým problémem v kvalitě dodávek je, že zákazník si neumí zadat, co to je kvalitní díl. Potom není divu, že dodavatelům velice často chybí kontroly.

Chybou auditorů je, že prověřují jenom ty kontroly, které jsou v kontrolním plánu, ale často neumí prověřit, jestli v kontrolním plánu nechybí důležité kontroly výrobku. Nástroj kvality, který se využívá na prověrku úplnosti kontrol je QFD. Jeho použití jsme si ukázali na speciální matici, která spojuje zadní díl výrobku s autem

Do sloupečků jsme si napsali pouze kontroly výrobku měřením.

Do řádků jsme napsali, co s maticí dělá firma ABC, co od ní požaduje automobilka, která díl montuje do auta, řidič, servis a stát (a jeho legislativa). Největší problémy dělá vyplnit řádky. Tam se musíme vyjadřovat maximálně neodborně, laicky, říkáme tomu „v řeči zákazníků“

QFD je pozitivní analýza. Předpokládáme, že kontrola znaku ve sloupcích VYŠLA uvnitř tolerancí a ptáme se, jak to zaručí, že bude splněn daný požadavek zákazníka, který je uveden v řádku. Pro vyjádření závislosti využíváme stupnici, např.:

- žádná závislost
1 asi nějaká
2 slabá
3 střední
4 vysoká
5 jistota

Jestliže některý řádek zůstane prázdný nebo příliš slabě obsazený, tak to znamená, že dodavateli chybí kontrola.

Jaké kontroly nejčastěji chybí?
- Drahé
- Ty, které nevycházejí

P.S.
Velice mě mrzí, že firma ABC si nepřeje, abych ji jmenoval.