Školení „Statistické metody v kvalitě“ ve firmě Schwan Cosmetics Český Krumlov

Jsou 3 základní požadavky zákazníka:
- kvalita,
- cena,
- dodací podmínky.

Jaká je konkurenční výhody firmy Schwan Cosmetics? Velikou radost mi udělalo, že Schwan se nesnaží být nejlevnější, ale usiluje o to, aby jejich konkurenční výhoda byla KVALITA. To byl první důležitý předpoklad pro úspěch našeho školení.

„Nemáte někdo v kapse tu vaši tužku?“ Technolog vytáhl z kapsy tužku,

na které jsme si vysvětlili, co to je kvalitní výrobek:

Z možných měřitelných parametrů jsme vybrali ty nej-, které si zaslouží pravidelnou kontrolu – nazvali jsme je KRITICKÉ ZNAKY.
Z možných vad jsme vybrali ty nej-, které si zaslouží pravidelnou kontrolu – nazvali jsme je KRITICKÉ VADY.

Velkým překvapením pro mě bylo, jak se vyrábí kosmetická tužka:

Do procesu výroby jsme zakomponovali kontroly kritických znaků a kritických vad. Poměrně vzorně se nám rozložily po celém procesu výroby.

Vysvětlili jsme si, jaký je rozdíl mezi kontrolami výrobku a procesu. Kontroly procesu neslouží k tomu, abychom jimi garantovali kvalitu, ale abychom jimi regulovali kvalitu.

Navrhli jsme si základní strukturu kontrolního plánu a vysvětlili jsme si rozdíl mezi regulací a plánem reakce.

Navrhli jsme SPC kartu pro délku kónusu, která by měla být přímo ve výrobě:

Navrhli jsme si SPC kartu na tvrdost hmoty, která se kontroluje v laboratoři.

Vysvětlili jsme si využití SPC ve vstupní kontrole při ověřování kvality vstupních surovin a dílů.

Vysvětlili jsme si statistickou přejímku a našli přejímací plány pro AQL = 0,15 a velikost dávky 10 minut, 30 minut, hodina, 2 hodiny, 4 hodiny, směna, den, týden. Z nalezených přejímacích plánů jsme vybrali ten, pro velikost dávky 1 hodina – tzn. musíme kontrolovat každou 25. tužku.

Vysvětlili jsme si, co která kontrola umí a co neumí:

a navrhli jsme si kontrolní plán. Na všechny kritické znaky jsme předepsali SPC na CP = CPK = 2 a na všechny kritické vady jsme předepsali statistickou přejímku na AQL = 0,15

Jaké bylo naše překvapení, když jsme si spočítali, kolik vadných tužek bychom dodali zákazníkům za rok, kdybychom využívali tento kontrolní plán

Tak jsme rychle předělali statistickou přejímku na AQL = 0,015 a počet vadných za rok se zásadně změnil :-)

Náš tým, který řešil a zlepšoval kvalitu kosmetických tužek.

Děkuji za spolupráci

V Praze, 25. 6. 2011
Jiří Chaloupka, konzultant kvality
www.chaloupka-kvalita.cz