Projekt TES Vsetín

S generálním ředitelem jsme projednali vizi a strategii firmy. Jak je pro budoucnost firmy důležitá kvalita. V čem jsou a budou její přednosti oproti konkurenci?

Proškolili jsme vrcholové vedení firmy. Provedli jsme základní školení o kvalitě výrobku pro všechny techniky.

Restrukturalizovali jsme útvar Kvality.

Dříve měl Manažer kvality na starosti kvalitu, personalistiku, správu dokumentace, informační technologie a ekologii. Dnes má na starost kvalitu!

Nově jsme jmenovali Inženýry kvality. Jejich hlavní náplní práce je kvalitativní spolupráce při vývoji nových výrobků, tvorba kontrolních plánů, řešení problémů s nekvalitou.

Nově jsme jmenovali Inspektory kvality. Dříve byla kontrola pod výrobou. Inspektoři kvality musí tvořit kontrolní val, který zabrání průniku vadného výrobku k zákazníkovi. Mimo kontrolní činnosti spolupracují při tvorbě kontrolních plánů a řeší problémy s nekvalitou.

Máme to štěstí, že nemusíme dělat kontrolní plány podle APQP, ale můžeme použít selský rozum. Cílem kontrolního plánu není „kamuflovat nekvalitu“, ale „garantovat kvalitu“. Oproti běžným zvyklostem do kontrolního plánu uvádíme, PROČ danou položku kontrolujeme, jaký by byl důsledek, kdybychom danou položku uvolnili k zákazníkovi a nebyla v pořádku. Začali jsme normovat kontroly, aby bylo jasné, kolik která kontrola stojí.

Naši zákazníci od nás požadují, abychom se přihlásili k programu „Six – sigma“. Zahájili jsme program výcviku Inženýrů kvality a Inspektorů kvality. Výcvik bude ukončen testem znalostí. Každý Inženýr jakosti musí minimálně jednou za čtvrt roku odevzdat projekt, který ušetří firmě minimálně 50 000,- Kč. Každý Inspektor jakosti musí minimálně jednou za čtvrt roku odevzdat projekt, který ušetří firmě minimálně 20 000,- Kč. Třetím cílem pro Inženýry a Inspektory jakosti je snížení reklamací.

V roce 2011 rozšíříme program výcviku na ostatní útvary a budeme vyžadovat, aby i pracovníci ostatních útvarů realizovali projekty zlepšování.

Naším hlavním cílem je kvalita výrobku, ale nesmíme zanedbávat systém jakosti. Pro všechny nové činnosti musí být zpracovány a novelizovány směrnice, všechny změny musí být promítnuty do Příručky jakosti. Nic neděláme pro auditory, vše děláme pro kvalitu našich výrobků, pro naše zákazníky, pro naši práci.